O tajemství lidské bytosti, ET, roku 2012 a galaktických změnách (4)

24.02.09   dr. David Wilcock

Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že Vesmír je ve své podstatě nepředstavitelný sjednocený inteligenční zdroj. Jednou mi Daniel - jeden z mých svědků, který se osobně účastnil projektu Montauk, sdělil podrobnosti o výzkumu, který dělali se vzorky DNA. Během tohoto výzkumu se potvrdilo to, co se již nějakou dobu vědělo. Že DNA vytvoří jakýsi velmi přesný a aktivní "podpis". Nakonec se jim podařilo vytvořit zařízení, které bylo schopné zachycovat takové DNA podpisy na dálku ve Vesmíru a na velmi přesné úrovni. Ve chvíli kdy došlo k spuštění tohoto zařízení, prošla skupina zainteresovaných vědců nejprve šokem a pak vlnou zděšení. Zjistili totiž, že harmonické konsekvence DNA se nachází úplně všude. Zdůrazňuji, že všude. Do té doby neměli ani potuchy o tom, že se Vesmír takovým způsobem doslova hemží životem.

---

DW: Hypotetické "stargate" cestování vyžaduje poměrně vysokou úroveň duchovní stability, což bohužel není v současné době silná stránka naší civilizace. Pokusím se to technicky vysvětlit na jednom konkrétním příkladu. V průběhu početí dochází k velmi specifické situaci, kterou bychom mohli nazvat "time zero point". V podstatě jde o jedinou chvíli, kdy je duchovní tělo lidského jedince v přímém kontaktu s fyzickým tělem.

V průběhu fyzického života je přímý kontakt mezi duchovním a fyzickým tělem v konkrétní časové linii daného jedince blokován. Tuto situaci si můžeme představit jako neustále se rozšiřující kužel se dvěma liniemi. Jedna z těchto linií představuje fyzické tělo a druhá linie pak potenciál duchovního těla. Konkrétní vzdálenost mezi těmito dvěma liniemi určuje aktuální biologický věk.

"Stargate" způsobuje jev, který je často nazýván jako "posun časové fáze". Nezpůsobilá osoba pod vlivem tohoto účinku může vystavena různým zdravotním potížím. Dalším zjištěným a velmi nebezpečným nepříjemným doprovodným efektem může být stav, kdy dojde k rychle změně věku u příslušného jedince.

Ukazuje se, že bezpečné používání tohoto druhu "stargate" (spíše používám termín "portál") skutečně vyžaduje vysokou duchovní úroveň případného operatéra. Jinými slovy vyšší úroveň entropie v systému fyziologického těla, která mimochodem stojí i za procesem stárnutí působí velmi neblahým způsobem na objektivně projevenou duchovní kvalitu takového jedince.

Lidstvo v současné situaci v drtivé většině případů nemá dostatečně dobře rozvinutou schopnost přirozené stabilizace potencionálu mezi duchovním a fyzickým tělem. Henry Deacon ovšem hovoří o moderních "stargate" z nichž mnohé jsou skutečně pevně instalované na mnohých místech naší planety.

Tato moderní hradlová síť filtruje všechny nepříjemné faktory, které jsou charakteristické pro starověké "stargate". Vědomí prostupující prostřednictvím této technologie nemá pocity, které jsou charakteristické pro průchod klasickou "červí dírou", nejsou přítomné ani vizuální či kinestetické nepříjemné efekty.

Prakticky v nekonečně krátkém okamžiku jste schopen se přemístit z bodu "A" do bodu "B". Touto novou technologií jste schopen sebou přenést i jakoukoliv nebiologickou věc. Jak jsem již naznačil dříve to "starověká verze stargate" neumožňovala. Tato zařízení byla tak navržená. Na pozadí byla obava, aby "příchozí" nemohl sebou vzít prostředky, které by mohly ohrozit život na příslušné planetě.

Ten kdo použil starší verze "stargate" nutně musel později podstoupit příslušnou léčbu, která vedla k stabilizaci narušených biologických systémů, což mohlo nakonec vyústit v různá onemocnění. Vím o tom, že Henry Deacon má problém. Podcenil totiž nutnost takové léčby a nyní prý má poměrně značné zdravotní komplikace.

GN: On cestoval prostřednictvím "stargate"?

DW: Ano. Několikrát pomocí této technologie navštívil základnu na Marsu, která se nachází na místě jiné starověké základny. Pokud jsem správně Henryho pochopil, tak současná populace základny střídavě dosahuje počtu až 240 000 obyvatel, což je samozřejmě velmi šokující tvrzení. Z tohoto počtu pouze 10 000 obyvatel se narodilo na Zemi.

 

GN: Tak nyní již chápu, proč na různých konferencích vás posluchači sledují doslova s otevřenými ústy. Uvědomujete si, že sdělujete sice fascinující, ale na přijetí velmi náročné informace?

DW: (smích) Faktem je, že když se dostanete do oddělení vyšších úrovní takových projektu, je o vás velmi dobře postaráno. Ovšem všechno zde je velmi dvousečné. Existují projekty, které nemá pod kontrolou vláda ani vojsko. Tyto projekty jsou plně řízení různými nadnárodními korporačními komerčními subjekty. Ovšem žádná z osob, která se dostane na takovou vysokou řídící pozici, nikdy veřejně nevystoupí. Takže je svým způsobem to co dělá Henry Deacon zázrak.

Problematika "stargate" je velmi komplikovaná a politika, která je spojená s jejím používáním v mnoha případech pouze pro velmi otrlé jedince.

 

GN: Davide, ještě se určitě během tohoto našeho nočního rozhovoru k této problematice vrátíme. Nyní bych se chtěl zeptat zda některá z osob zainteresovaná do těchto projektů se kterou jste hovořil se vám někdy svěřila s tvrzením, že Vesmír je v podstatě jedna velká a unikátní inteligence? Jaký vlastně vůbec panuje v těchto kruzích na tuto otázku názor?

DW: Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že Vesmír je ve své podstatě nepředstavitelný sjednocený inteligenční zdroj. Jednou mi Daniel - jeden z mých svědků, který se osobně účastnil projektu Montauk, sdělil podrobnosti o výzkumu, který dělali se vzorky DNA.

Během tohoto výzkumu se potvrdilo to, co se již nějakou dobu vědělo. Že DNA vytvoří jakýsi velmi přesný a aktivní "podpis". Nakonec se jim podařilo vytvořit zařízení, které bylo schopné zachycovat takové DNA podpisy na dálku ve Vesmíru a na velmi přesné úrovni.

Ve chvíli kdy došlo k spuštění tohoto zařízení, prošla skupina zainteresovaných vědců nejprve šokem a pak vlnou zděšení. Zjistili totiž, že harmonické konsekvence DNA se nachází úplně všude. Zdůrazňuji, že všude. Do té doby neměli ani potuchy o tom, že se Vesmír takovým způsobem doslova hemží životem.

Takže tito vědci velmi rychle potvrdili cosi neuvěřitelného. Život se bude tvořit všude, kdekoliv je to možné. Takže kdekoliv se nachází atomy a molekuly, budou se tyto částice formovat do malých tvorů. Pakliže tito malí tvorové dostanou přísun vody a nějakého slunečního světla a bude je chránit nějaká atmosféra, pak začnou růst - stanou se rostlinami a zvířaty, hmyzem i ptáky a to všechno nakonec vyústí ve formu lidského života. Tedy přinejmenším v této galaxii.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz