O tajemství lidské bytosti, ET, roku 2012 a galaktických změnách (5)

05.03.09  dr. David Wilcock

Rozdíl mezi Sgt. Cliffordem Stonem a Henry Deaconem spočívá především v tom, že Clifford o těchto věcech píše ve svých knihách a má jistí osobní zkušenosti s kontakty ohledně E.T. Henry je však profesně spojen s širokým spektrem hloubkových aktivit. Není pochyb o tom, že má osobní zkušenosti s pohybem prostřednictvím technologie "stargate". Osobně minimálně v jednom případě navštívil utajovanou vojenskou základnu na povrchu Marsu. S velením této základny osobně spolupracoval, seděl s nimi v jedné místnosti. A my se můžeme pouze dohadovat o tom, kdo se všechno ve skutečnosti v té místnosti nacházel. Henry Deacon veřejnosti poskytuje informace sice v silně rozředěné podobě, ale přesto to je v současnosti zřejmě to nejlepší co máme k dispozici. Henry naznačil, že některé formy E.T. se kterými se udržuje utajovaný kontakt jsou velmi malého vzrůstu a jiní jsou zase velmi vysocí. Mají různorodý odstín pokožky. Z pohledu našich současných myšlenkových konvencí to bude znít velmi zvláštně, ale Stone se například opakovaně vyjádřil o humanoidní formě E.T. s pomerančovou pokožkou. Alpha Centauri je nejbližší hvězdou (pokud nepočítáme naše Slunce). Podle informací od Henryho Deacona jde ve skutečnosti o tříhvězdný systém kde se nachází dva různé typy humanoidních civilizací. V jednom systému se vyskytuje planeta pouštního typu a na ní humanoidní bytosti vysocí zhruba 5 stop. Prý vypadají přesně jako naší meso-američtí domorodci v Latinské Americe.

---

GN: Asi se shodneme na tom, že potencionální život tam venku ve vesmíru v sobě obsahuje skutečně obrovský potenciál. Myslíte si, že se forma inteligentního života projevuje podle nějakého shodného vzorce, nebo můžeme počítat s nepřeberným počtem tělesných variet?

DW:  Odpovědět na takto položenou otázku je velmi obtížné. Jakákoliv odpověď bude více méně hypotetická, jelikož bude vycházet z teoretických konceptů bez jakékoliv dosavadní zkušenosti. V tomto ohledu bych velmi rád využil tohoto dnešního večera, abychom se společně pokusili rozptýlit všeobecně panující názor, že potencionální mimozemské bytosti vypadají jako zlomyslná, děsivá zvířecí stvoření.

Při této příležitosti zřejmě nikdy nezapomenu na vynikající konferenci, kterou uspořádal dr. Greer v rámci projektu "Disclosure", který se konal 10. května 2001 v "National Press Club". Dodnes je možné shlédnout video z této důležité akce, kde zaznělo obrovské množství zcela zásadních témat dotýkajících se existence vysoce inteligentních forem v okolním kosmickém prostředí. V mnoha případech pak i s přímým vlivem na události v prostředí planety Země. Závěrečná zpráva z této konference, na které vystoupila skupina "VIP" výzkumníků, vědců ochotných na dané téma veřejně vystoupit, bývalých vysoce postavených vojenských činitelů i politiků byla zaslána na stůl amerického Kongresu.

 

GN: O.K.

DW: Sám za sebe musím říci, že se mi podařilo osobně hovořit na uvedená velmi ožehavá témata osobně s několika kongresmany. To samé se podařilo dalšímu velmi známému výzkumníkovi Sgt. Cliffordovi Stoneovi. Zde bych chtěl podotknout, že velmi zajímavý rozhovor s kongresmany se odehrál právě za zavřenými dveřmi. Nicméně další velmi zajímavé skutečnosti lze shlédnout na videu níže.

 

 

GN: On mluvil o tom, že "ET" se kterými byl učiněn již v dřívějších dobách kontakt z pozice těch nejvyšších mocenských složek lidstva, jsou dokonale humanoidního charakteru. Ve většině případu prakticky k nerozeznání od člověka.

DW: Přesně tak. Na venek prosákly informace o tom, že když Stone (za zavřenými dveřmi) líčil jeden konkrétní případ havárie mimozemského plavidla (jde o případ starý několik desetiletí) zcela bezprostředně se rozplakal. Clifford Stone v dobách své aktivní služby se v několika případech se stal součástí týmu vědců a vysokých vojenských důstojníků, kteří se podíleli na vyšetřování velmi podivných incidentů souvisejících s haváriemi mimozemských plavidel na území Spojených Států. Samozřejmě výsledky jejích práce putovaly nejkratší cestou na stůl NSA a vybrané skupiny prestižních politiků.

V jisté době měla tato operativní skupina za úkol provést detailní průzkum a analýzu havarovaného objektu v oblasti Soccoro. Uvnitř plavidla bylo nalezeno několik vzhledově velmi elegantních humanoidních mimozemských bytostí. Tato tragedie Stoneho neuvěřitelně psychicky zasáhla.

 

GN: Chápu to tak, že Clifford Stone byl doslova užaslý fyziognomickou podobností těchto bytostí, která byla navíc korunována velmi silnou fyzickou harmonií tělesných proporcí. Rozumím tomu dobře?

DW: Jsem přesvědčen o tom, že ano. O mimozemských formách inteligentního života jsou nám předkládané neuvěřitelné nesmysly. Stačí se na chvíli zamyslet a rychle dojdete k názoru, že nám tu někdo s jistým záměrem podsouvá informace tak, aby v nezainteresovaných lidech vytvářely podstatnou dávku strachu. Takže komu a proč stojí za to, v prostředí široké veřejnosti zasévat energie strachu právě tímto směrem. Tato teze stojí za hlubší úvahu. Existuje pouze pár vyvolených lidí, kteří znají skutečnou pravdu. Nám ostatní zbývají více či méně spekulace a dohady.

 

GN: To nezní zrovna moc optimisticky, ale svým způsobem to je fakt.

DW: Vidíte, a přesto tu máme lidi, kteří vidí mimozemský předmět na vlastní oči a na vlastní oči vidí umírat anebo již mrtvé bytosti z jiného světa. Myslím, že si nikdo z nás není schopen představit, co to všechno ve skutečnosti obnáší. Troufám si tvrdit, že jedno je ovšem jisté. Ve vesmíru nejsme sami. A oni o nás vědí.

 

GN: Někde jsem četl, že Clifford Stone v jednom z rozhovorů uvedl, že v současné době máme přehled zhruba o 57 formách vyspělých E.T.?

DW: Přesně tak.

 GN: Můžete k tomu sdělit něco bližšího?

DW:  Dobře. Rozdíl mezi Sgt. Cliffordem Stonem a Henry Deaconem spočívá především v tom, že Clifford o těchto věcech píše ve svých knihách a má jistí osobní zkušenosti s kontakty ohledně E.T. Henry je však profesně spojen s širokým spektrem hloubkových aktivit. Není pochyb o tom, že má osobní zkušenosti s pohybem prostřednictvím technologie "stargate". Osobně minimálně v jednom případě navštívil utajovanou vojenskou základnu na povrchu Marsu. S velením této základny osobně spolupracoval, seděl s nimi v jedné místnosti. A my se můžeme pouze dohadovat o tom, kdo se všechno ve skutečnosti v té místnosti nacházel.

Henry Deacon veřejnosti poskytuje informace sice v silně rozředěné podobě, ale přesto to je v současnosti zřejmě to nejlepší co máme k dispozici. Henry naznačil, že některé formy E.T. se kterými se udržuje utajovaný kontakt jsou velmi malého vzrůstu a jiní jsou zase velmi vysocí. Mají různorodý odstín pokožky. Z pohledu našich současných myšlenkových konvencí to bude znít velmi zvláštně, ale Stone se například opakovaně vyjádřil o humanoidní formě E.T. s pomerančovou pokožkou.

Alpha Centauri je nejbližší hvězdou (pokud nepočítáme naše Slunce). Podle informací od Henryho Deacona jde ve skutečnosti o tříhvězdný systém kde se nachází dva různé typy humanoidních civilizací. V jednom systému se vyskytuje planeta pouštního typu a na ní humanoidní bytosti vysocí zhruba 5 stop. Prý vypadají přesně jako naší meso-američtí domorodci v Latinské Americe.

 

GN: OK

DW: Jsou tam, ale ještě dvě další planety s vysoce vyspělou civilizací. Na těchto planetách je naopak všude přítomná svěží jakoby tropická vegetace. Deacon prozradil, že se na těchto dvou planetách nachází onen druhý typ bytostí, jejichž metabolismus je založen na pokročilé fotosyntézy. Ale to není zdaleka všechno.

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz