O tajemství lidské bytosti, ET, roku 2012 a galaktických změnách (6)

12.03.09   dr. David Wilcock

Ohledně "Greys" panuje velmi nepřehledná situace. Máme k dispozici nepřeberné množství různých teorii a hypotéz, ovšem zdaleka ne každá se blíží pravdivé skutečnosti. Pravdou je, že se především v poslední době hovoří o tom, že by mohlo jít veskrze o umělá stvoření a to dokonce původem z tajných laboratoří vládních agentur zde na Zemi. V podobném duchu hovoří i ve své poslední knize ""Hidden Truth, Forbidden Knowledge" (Skrytá pravda, zakázané znalosti) dr. Steven Greer. Svědectví, která zde popisuje, jsou založená na výpovědích velmi důvěryhodných hledačů pravdy. V podstatě hovoří o tom, že "černé laboratoře" získali již dávno technologii, pomocí které byly schopné vytvořit tyto umělé entity. V podstatě jde o formu velmi omezeného vědomí, které ale nemá plnou kontrolu nad sebou samým. Těžko se to vyjadřuje nebo popisuje, ale je to něco ještě pokročilejšího než klasický robot. Výzkum ale zároveň naznačuje, že do této kategorie spadá pouze část entit, které souhrnně nazýváme "Greys". Při podrobnějším studiu jejich taxonomie totiž zjistíme, že se od sebe v mnoha ohledech jednotlivé typy podstatně odlišují. A to i v tak základních profilech jako je výška, nebo tvar obličejové částí atd. Všeobecně ale platí jedno zajímavé pravidlo. Když se na ně podíváte, zjistíte, že jde o jakousi zakonzervovanou zárodečnou podobu lidské formy života. Nasvědčuje tomu velmi útlé tělo včetně končetin a velká hlava. Podívejte se někdy na nějaké skutečně dobré a přesné vyobrazení typického "greys" a pak na lidský plod v těle matky. Zjistíte neuvěřitelné podobnosti. Je také jasné, že vzhledem k proporcím hlavy se tyto bytosti nemohli narodit klasickou přirozenou cestou. Naznačuje to, že tyto entity jsou prostě pěstovány.

 ---

GN: Povězte nám něco bližšího o té druhé rase v systému Alfa Centauri?

DW:  Podle informací, které mám k dispozici, jde o jakýsi druh křížence lidské humanoidní bytosti se zřetelnými prvky jakési rostlinného metabolismu. Máme k dispozici údaje, které hovoří o tom, že velmi důležitým faktorem přijímání energie je fotosyntéza, která funguje prostřednictvím speciálních receptoru na pokožce jejích těla.

Pokožka má nazelenalou barvu. Ženy jsou prý velmi krásné, přičemž tento druh asi nejvíce připomíná řecký národ nebo všeobecně představitele středomořských národů. Jejich komunikace probíhá na dokonale telepatické úrovni. Sice mohou používat ústa k verbálnímu druhu řeči, ale za normálních okolností tak skoro nikdy nečiní. To je asi tak všechno co vím.

 

GN: Dobře, když už hovoříme o cizím E.T. napadla mne otázka týkající se tzv. "Greys". O nich je velmi často slyšet. Dokonce panují takové názory, že by mělo jít o uměle vytvořenou inteligenci?

DW: Ohledně "Greys" panuje velmi nepřehledná situace. Máme k dispozici nepřeberné množství různých teorii a hypotéz, ovšem zdaleka ne každá se blíží pravdivé skutečnosti. Pravdou je, že se především v poslední době hovoří o tom, že by mohlo jít veskrze o umělá stvoření a to dokonce původem z tajných laboratoří vládních agentur zde na Zemi.

V podobném duchu hovoří i ve své poslední knize ""Hidden Truth, Forbidden Knowledge" (Skrytá pravda, zakázané znalosti) dr. Steven Greer. Svědectví, která zde popisuje, jsou založená na výpovědích velmi důvěryhodných hledačů pravdy. V podstatě hovoří o tom, že "černé laboratoře" získali již dávno technologii, pomocí které byly schopné vytvořit tyto umělé entity. V podstatě jde o formu velmi omezeného vědomí, které ale nemá plnou kontrolu nad sebou samým. Těžko se to vyjadřuje nebo popisuje, ale je to něco ještě pokročilejšího než klasický robot.

Výzkum ale zároveň naznačuje, že do této kategorie spadá pouze část entit, které souhrnně nazýváme "Greys". Při podrobnějším studiu jejich taxonomie totiž zjistíme, že se od sebe v mnoha ohledech jednotlivé typy podstatně odlišují. A to i v tak základních profilech jako je výška, nebo tvar obličejové částí atd. Všeobecně ale platí jedno zajímavé pravidlo. Když se na ně podíváte, zjistíte, že jde o jakousi zakonzervovanou zárodečnou podobu lidské formy života. Nasvědčuje tomu velmi útlé tělo včetně končetin a velká hlava.

Podívejte se někdy na nějaké skutečně dobré a přesné vyobrazení typického "greys" a pak na lidský plod v těle matky. Zjistíte neuvěřitelné podobnosti. Je také jasné, že vzhledem k proporcím hlavy se tyto bytosti nemohli narodit klasickou přirozenou cestou. Naznačuje to, že tyto entity jsou prostě pěstovány.

Na první pohled velmi zajímavé jsou také jejich velké komplexně černé oči. Podařilo se nám zjistit, že nejde o přirozenou skladbu jejich očí. To co činí jejich oči komplexně černými je speciální čočka, která funguje jako filtr. Když tuto čočku odstraníte, zjistíte, že se díváte do více méně klasických lidských očí.

d_w_tajemstvi_lidske_bytosti2

GN: Dobře, ale proč přítomnost této čočky?

DW: I na tuto otázku dokážeme dnes odpovědět. Jde o ochranu jejich zraku. Jejich oči jsou totiž extrémně citlivé na světlo. Tyto čočky se zároveň chovají jako interaktivní rozhraní jakési specifické virtuální reality. Jde o nástroj, který ovládají svou mentální energií a který jim významně pomáhá při jejich činnosti.

 

GN: Davide, když se vrátíme k těm 57 druhům cizorodých E.T. předpokládám, že je nemůžete označit za člověka, ale ani za typická zvířata?

DW: Vidíte?. Henry Deacon je evidentně se vší rozhodností označuje za lidi a jak vidno, má k tomu zřejmě velmi dobrý důvod.

 

GN: Jen připomínám, že speciálním hostem našeho pořadu "Od pobřeží k pobřeží" je David Wilcok se kterým nyní směřujeme do druhé hodiny našeho vzájemného povídání. Takže oněch 57 mimozemských ras rozprostřených v našem Vesmíru jsou stejná dejme tomu božská stvoření jako člověk?

DW: Ještě než odpovím, dovolte mi, abych mírně poupravil vaší otázku. Hovoříme o 57 různých mimozemských rasách rozprostřených v naší galaxii, nikoliv Vesmíru.

 

GN: Vy jste původně říkal "v galaxii"?

DW: Přesně tak.

 

GN: O.K. Ale je ten rozdíl tak důležitý?

DW: Galaxie je velmi důležitý útvar. Podle toho co víme, je zřejmé, že forma lidské bytosti je specifikum této galaxie. Nevíme jak je to za hranicemi naší galaxie. Ale zde uvnitř je koncepce humanoidní formy velmi podstatnou součásti evoluce inteligentní formy života. Zdá se, že humanoidní koncepce organismu je, alespoň co se týče naší galaxie, velmi zásadním vzorem určující vývoj lidského typu vědomí.

 

GN: Dobrá. Bavili jsme se doposud o mnohých formách E.T., přesto jsme se ještě nedotkli problematiky reptiloidních forem inteligence. Existuje celá řada svědectví popisující jejich aktivity v prostředí naší planety. Mohl byste našim posluchačům přiblížit toto specifikum?

DW: Nevím, zda vám dostatečně dobře na tuto otázku budu schopen odpovědět. Osobně jsem doposud neměl příležitost hovořit s někým kdo má osobní zkušenost s tímto druhem E.T. Podle Henryho Deacona prý tato forma inteligence prostě neexistuje. A pokud existují, pak neměl doposud příležitost se v rámci své činnosti dostat s nimi do kontaktu.

Kdysi jsem hovořil s nejmenovaným profesorem, který vyučuje pokročilou formu matematiky a fyziky na vojenské univerzitě. Tento člověk mi sdělil, že v nejvyšších úrovních NASA je incident ke kterému došlo v Roswellu považován za naprosto jasnou záležitost. E.T. nás prý navštěvují pravidelně a do současné doby jsme od nich získali poměrně velké množství různého druhu pokročilé technologie. Do této kategorie patří i dnes zcela běžná čipová technologie nebo technologie optických vláken atp.

Profesor mi během našeho rozhovoru také řekl, že jisté vládní agentury jsou v kontaktu s cizími bytostmi, které se v našem prostředí pohybují s velmi specifickou ochranou svého obličeje. Ta si nejvíce připomíná jakousi přilbu s malými anténními čidly po obou stranách hlavy v místě uší. Dokonce prý měl v jednom případě možnost vidět jejich vyobrazený obličej bez přilby. Spatřil velmi nepříjemnou zvířecí podobu, která asi nejvíce připomínala plaza. Je možné, že právě v tomto případě šlo o onu tolik citovanou reptiloidní formy existence.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz